Advokatbyrån besitter en bred kunskap och stor erfarenhet inom flera olika rättsområden. Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB sysselsätter idag sju advokater och en biträdande jurist samt en ekonom.

Vår spetskompetens finns företrädesvis inom brottmål som försvarsadvokater, målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, invandrarrätt (asyl och andra tillståndsfrågor) samt familje- och socialrätt. Vi processar såväl i allmänna domstolar – tingsrätter och hovrätter – som i förvaltningsdomstolarna.

Vi företräder både privatpersoner och den mindre företagaren samt förmedlar såväl allmän rättshjälp som rättsskydd via försäkringar.