Matilda Landström

Biträdande jurist

Matilda arbetar idag som jurist inom rättsområdena brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom familjerätt, utlänningsrätt och socialrätt som LVU, LPT, LRV och LVM. Matilda åtar sig även uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken i ärenden om förvaltarskap.

Matilda har fullgjort notarietjänstgöring vid Gävle tingsrätt 2014–2016 och är sedan 2016 verksam vid Advokatbolaget Wallin & Söderberg.

Matilda är född 1990 och har en juristexamen från Stockholms universitet (2014).

Matilda är verksam vid bolagets alla kontor.