Martin Karlsson

Advokat samt delägare

Martin arbetar företrädesvis med brottmål som offentlig försvarare, men även som privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Martin åtar sig även uppdrag inom rättsområdena allmän civilrätt, socialrätt som LVU, LVM, LPT och LRV samt utlänningsrätt.

Martin har arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå och har varit verksam vid Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB sedan det grundades.

Martin Karlsson är född 1967 och har en jur kand-examen från Uppsala universitet (2003). Martin är sedan 2008 ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Martin är företrädesvis verksam i Sollentuna och Uppsala men åtar sig uppdrag i övriga delar av landet efter överenskommelse.