Marcus Larsson

Biträdande jurist

Marcus Larsson arbetar idag som jurist inom rättsområdena brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom familjerätt, utlänningsrätt och socialrätt som LVU, LPT, LRV och LVM. Marcus åtar sig även uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken i ärenden om förvaltarskap.

Marcus har fullgjort notarietjänstgöring vid Västmanlands tingsrätt 2017–2018. Marcus är sedan 2018 verksam vid Advokatbolaget Wallin & Söderberg.

Marcus var även verksam hos Advokatbolaget Wallin & Söderberg innan sin notarietjänstgöring under åren 2014-2016.

Marcus är född 1988 och har en juristexamen från Uppsala Universitet (2014).

Marcus är verksam vid bolagets alla kontor.