Karin Lavén

Advokat

Karin arbetar idag som advokat inom rättsområdena brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom familjerätt, utlänningsrätt och socialrätt som LVU, LPT, LRV och LVM. Karin åtar sig även uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken i ärenden om förvaltarskap.

Karin har fullgjort notarietjänstgöring vid Falu tingsrätt 2008–2010 och har sedan arbetat som beredningsjurist vid Uppsala tingsrätt.

Karin är född 1978, har en jur kand-examen från Uppsala universitet (2007) och är sedan 2013 ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Karin är verksam vid bolagets alla kontor.

070-284 41 77