David Wedberg

Advokat

David arbetar idag som advokat inom rättsområdena familjerätt och allmän civilrätt.

Han har lång erfarenhet av det familjerättsliga området båda gällande den ekonomiska familjerätten, såsom dödsfallsjuridik, bodelningar, underhåll samt upprättande av testamenten och andra handlingar, samt den övriga familjerätten som exempelvis vårdnadstvister. David har även erfarenhet av dessa områden med internationell anknytning. David är ofta förordnad av olika tingsrätter som boutredningsman/skiftesman och bodelningsförrättare.

Utöver ovanstående har David erfarenhet inom den allmänna civilrätten inom områdena arbetsrätt, fastighetsrätt, köprätt och fordringstvister.

David har arbetat som jurist sedan 2008 och sedan 2014 på Advokatbolaget Wallin och Söderberg.

David är född 1981 och har en jur.kand-examen från Uppsala universitet (2006) och är sedan 2017 ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

David är verksam vid bolagets alla kontor.