David Wedberg

Advokat

David arbetar idag som advokat inom rättsområdena familjerätt och allmän civilrätt. David åtar sig även uppdrag inom socialrätt som LVU, LPT, LRV, LVM, utlänningsrätt samt som biträde eller god man enligt föräldrabalken i ärenden om förvaltarskap.

David har varit verksam jurist med familjerättslig inriktning sedan 2008 och sedan 2014 på Advokatbolaget Wallin och Söderberg.

David är född 1981 och har en jur kand-examen från Uppsala universitet (2006) och är sedan 2017 ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

David är verksam vid bolagets alla kontor.