Daniela Gamboa

Advokat

Daniela arbetar idag som advokat inom rättsområdena brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom familjerätt, utlänningsrätt och socialrätt som LVU, LPT, LRV och LVM. Daniela åtar sig även uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken i ärenden om förvaltarskap.

Daniela Gamboa är född 1986 och har en jur kand-examen från Uppsala universitet (2012) och är sedan 2015 ledamot av Sveriges advokatsamfund. Daniela pratar flytande spanska.

Daniela är verksam vid bolagets alla kontor.